Zezwolenie Wojewody Dolnośląskiego na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom  w podeszłym wieku

Wpis do rejestru działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku
nr 3/2011

 

Prywatny Dom Seniora „Słoneczna Polana” w Szklarskiej Porębie - All Rights Reserved

Wdrożenie: Trzepizur.pl| Template: JM