Przyjęcie do naszego Domu Seniora „Słoneczna Polana” w Szklarskiej Porębie odbywa się na zasadach i warunkach wskazanych w regulaminie ośrodka.

Warunkiem przyjęcia do Domu spokojnej starości jest podpisanie umowy cywilno-prawnej między zleceniodawcą a zleceniobiorcą reprezentowanym przez Dyrektora Domu. Zarówno regulamin jak i umowa dostępne są do wglądu w sekretariacie Domu.

Tymczasem zapraszamy do odwiedzania naszego domu w celu obejrzenia budynku i zapoznania się z bardzo atrakcyjną i konkurencyjną ofertą! Prosimy też o obejrzenie Galerii naszych zdjęć. 

 

Prywatny Dom Seniora „Słoneczna Polana” w Szklarskiej Porębie - All Rights Reserved

Wdrożenie: Trzepizur.pl| Template: JM